Zimní romantika na Šumavě u Vchynicko-tetovského kanálu

Romantickou projížďku na běžkách nabízí v současnosti okolí Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, který v minulosti sloužil pro plavení dřeva ze Šumavy. Vodní dílo dlouhé více než 13,5 kilometru začíná u Hradlového mostu ve výšce 940 metrů nad mořem mezi Modravou a Antýglem. Dílo spojuje řečiště Vydry s říčkou Křemelná, má převýšení necelých 200 metrů. Pokud není zvýšený průtok, zůstává řečiště Vydry v tomto úseku téměř prázdné – naplní ho až další přítoky po proudu.
Kanál je široký tři až pět metrů, protéká jím rudo-hnědá voda z šumavských rašelinišť.
Vyústění kanálu podzemními rourami do Křemelné je v současnosti ve špatném technickém stavu. Podél kanálu až do Mechova-Srní je vybudována naučná stezka. Současná podoba kanálu pochází fakticky z 30. let 20. století.
Jeho budování na přelomu osmnáctého a devatenáctého století bylo důležitým impulsem pro další vlnu osidlování Šumavy ve stávajících osadách nebo nově založených lokalitách a rozvoj těžby dřeva.
Část kanálu v současnosti slouží jako přívod vody pro vodní elektrárnu na Čeňkově Pile.

Foto: Martin Kubina

Scroll to Top