SVS investuje do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,32 miliardy korun

Severočeská vodárenská společnost připravuje v Ústeckém a Libereckém kraji opět stamilionové projekty. Alokovaná částka je mírně vyšší než v roce 2017. Společnost vlastní v obou krajích 458 měst a obcí. SVS o tom informovala v tiskové zprávě.

„Tato výše reflektuje výsledky jednání vedení SVS se starosty 458 měst a obcí severočeského regionu, při nichž jsme hledali přijatelný kompromis mezi potřebou obnovovat vodohospodářský majetek a zachováním sociálně únosné ceny vody,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

V severních Čechách platí lidé 98,96 korun za metr krychlový vody. 35 korun z toho míří do obnovy vodárenské sítě. „SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun, přičemž majetkem myslíme například 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či tisíc vodojemů. Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v podstatě postavit infrastrukturu za zmíněných 109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na obnovu zhruba 2 miliardy korun. Jediné prostředky, které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného,“ vysvětlil Bronislav Špičák.

Z alokované částky na obnovu, tedy 1,32 miliardy korun, půjde zhruba 220 milionů korun na strategické investice, které jsou podle SVS vynuceny změnami legislativy. „Abychom dokázali splňovat neustále se zpřísňující limity definované státem, musíme investovat do nových technologií. Nepřetržitě zlepšujeme například výrobní mechanismy, abychom dokázali lidem zprostředkovat co nejkvalitnější vodu. Modernizujeme také čistírny odpadních vod, i když jsme již v roce 2010 všechny uvedly do souladu s nejpřísnější evropskou legislativou.“ pokračoval Špičák.

Mezi strategické projekty patří například rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, kde SVS v roce 2018 proinvestuje 60 milionů korun či rekonstrukce přivaděče v Mostě Chanově – Želenici, která bude stát víc než 59 milionů.

Zahájena bude rovněž modernizace úpravny vody v Malešově. Jedná se o největší investiční akci roku s celkovými náklady kolem 200 milionů korun. Více než miliarda je určena na obnovu vodohospodářského majetku společnosti.

Necelých 100 milionů bude vloženo na opravu více než 200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec staveb, které jsou zařazené do investičního plánu.

„Abychom co nejvíce eliminovali komplikace v dopravě, stavební hluk či prašnost, snažíme se veškeré akce sladit s dalšími plány města a obcí. Doba, po kterou budou obyvatelé vystavení nutným omezením, by se tak měla zkrátit na minimum,“ doplnil Bronislav Špičák.

Foto: Generální ředitel SVS Bronislav Špičák 

Scroll to Top