Předseda představenstva ŠPVS Petr Konečný: Odvádění zisku do zahraničí vnímám jako laciný ...

Od ledna letošního roku má Šumperská provozní a vodohospodářská společnost nového předsedu představenstva. Stal se jím Petr Konečný, který přišel z pozice generálního ředitele Ostravských vodáren a kanalizací. Nově bude zastávat funkci výkonného ředitele ve společnosti SUEZ Water.  Konečný poskytl rozhovor týdeníku Moravský sever, který publikujeme v kompletní podobě.

Jste novým předsedou představenstva, chystáte nějaké zásadní změny? 

V představenstvu ŠPVS jsem působil od roku 2001 jako dnes služebně nejstarší jeho člen, takže jsem o místní situaci a jejím vývoji dobře informován. Faktické údaje jasně ukazují, že společnost pracuje velmi dobře a chová se po všech stránkách jako správný hospodář. Ztráty vody se od roku 2001 snížily o dvě třetiny a pohybují se na úrovni jedenáct až patnáct procent ročně. Dlouhodobě investujeme do majetku naší společnosti a jejího vybavení. Jen loni to bylo více než dvanáct milionů korun. Důležité ovšem je, aby byli spokojeni především koncoví spotřebitelé našich služeb, takže nemůžeme „usnout na vavřínech“, ale musíme hledat cesty, jak naše služby neustále vylepšovat. Žádné zásadní změny nechystám, čeká nás každodenní poctivá práce jako doposud. Pozitivní výsledky naší práce jsou jednoduše viditelné, protože otočíte kohoutkem a teče vám z vodovodu čistá voda za odpovídající cenu, ať je zima nebo léto, a odpadní vody končí tam, kde mají být. Věřím, že si na to obyvatelé Šumperska rádi zvykli a všichni to považují za samozřejmost. 

Rok 2018 je pro ŠPVS důležitý, proč? 

Rok 2018 je důležitý především pro budoucnost provozování vodáren a kanalizací v okrese Šumperk. Akcionáři Vodohospodářských zařízení Šumperk, jimiž jsou vlastníci majetku vodovodů a kanalizací, tedy obce a města Šumperska,se budou rozhodovat, jak dál s provozováním vodovodů a kanalizací od roku 2021. 

Jak se na celou věc díváte vy osobně? 

Je třeba říci, že každý má právo si vybrat řešení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nicméně na zřeteli by měl mít především dlouhodobou kvalitu služeb a odpovídající cenu vody pro spotřebitele. Profesionálně zásobujeme Šumpersko pitnou vodou a odvádíme odpadní vodu k plné spokojenosti odběratelů už více než sedmnáct let. Slyšel jsem už mnoho různých a protichůdných názorů na problematiku a nejlépe to, zatím, vyjádřil primátor Ostravy Tomáš Macura. Na konferenci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) v listopadu minulého roku v Ostravě zmínil ve svém projevu úspěšný model spolupráce se společností OVAK. Jak uvedl titul Moderní obec: Jsem dalek názoru, že by vodu za každou cenu měla vlastnit města a komunální podniky. Nevěřím tomu, že pokud vodárenské sítě bude provozovat komunální podnik, budeme se mít lépe, voda bude levnější, kvalitnější, dostupnější a bude méně poruch. V Ostravě je jedna z nejlevnějších vod v rámci České republiky a vodárenská společnost má jedny z nejnižších ztrát vody. A to i díky know-how, kterého žádný komunální podnik řízený politiky nemůže nikdy dosáhnout. 

O provozovatelích se zahraniční účastí nebo vlastníkem se říká, že odvádějí zisk nebo nečerpají dotace. Co si o tom myslíte? 

Upřímně, vnímám odvádění zisku do zahraničí jako velmi laciný argument odpůrců současného stavu. Například, když jdete do obchodu, zajímá Vás, kdo ho vlastní? Myslím si, že ne. Ale určitě Vás bude zajímat, jaké zboží má, za jakou cenu a v jaké kvalitě, jak se chová k zákazníkům a podobně. My poskytujeme kvalitní služby, vlastníme specifické know-how, zaměstnáváme lidi, investujeme, odvádíme daně. Tak, proč bychom neměli mít přiměřený zisk, který je přece cílem podnikání. Cena vody i zisk jsou navíc předmětem přísné regulace ze strany státu. A k těm dotacím, například skupina SUEZ na Šumpersku, a nejen tam, smluvně zkrátila dobu trvání provozní smlouvy, aby čerpání dotací vlastníkům umožnila. Ale i jinak se ŠPVS chová k obcím a Vodohospodářským zařízením Šumperk, podle mého názoru, velice partnersky. Celkově vzato, pokud chce někdo někoho hodnotit, měl by posuzovat konkrétní společnost, a ne generalizovat všechny dohromady a už vůbec ne podle toho, kdo ji vlastní.

Know-how je častý až všeobecný výraz, je v tom něco konkrétního a výjimečného? 

Nebudu nyní mluvit o všech znalostech, postupech a zkušenostech, které díky zahraničnímu akcionáři máme a které není možné získat na základě lokálního působení. Uvedu jeden příklad za všechny, který ukazuje, jak je dobré být součástí velkého celku. V Ostravě už má velká část odběratelů vody možnost zdarma kontrolovat svou spotřebu pomocí dálkově odečítaných vodoměrů. Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu přijímány přijímači. Hlavní výhodou chytrého vodoměru je, že spotřebitel má neustálý přehled o aktuální spotřebě vody, a pokud dojde k nestandardnímu odběru, tedy například úniku vody, systém pošle odběrateli varovný e-mail. Tato technologie je již nasazena v pilotním režimu také na Šumpersku a věřím, že po dohodě s Vodohospodářskými zařízeními Šumperk ji bude možno rozšířit ve větším měřítku. 

Jak vidíte budoucnost vodárenství na Šumpersku? 

Věřím, že zvítězí zdravý rozum a naše práce, kterou jsme započali a úspěšně pro obyvatele děláme už mnoho let, bude pokračovat. Jsem přesvědčen, že zásobování vodou není oblast vhodná pro experimenty a naše dlouhodobá filozofie, kterou se při provozování v České republice řídíme, tedy poskytovat kvalitní služby za přijatelnou cenu, nakonec najde svoji odezvu. 

Ilustrační foto (ovak.cz) 

Scroll to Top