Ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar: V extrémním případě můžeme přijít o ...

Petr Olyšar hodnotí uplynulý rok jako jednoznačně pozitivní. Vodohospodáři splnili plán fakturovaného množství pitné i odpadní vody a spustili největší investiční projekt v historii společnosti za 200 milionů korun. Vrásky na čele však Olyšarovi dělají ztráty v potrubní síti, za kterými stojí absence vodárenského dispečinku v prvních dvou třetinách roku a reálná hrozba v podobě ztráty vodních zdrojů kvůli možnému rozšíření hnědouhelného lomu Turów v Polsku.

„Celý Frýdlantský výběžek může vykazovat deficit v zásobování vodou více až 45 sekundových litrů. Tento problém řešíme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství,“ uvedl ředitel společnosti. Podle Petra Olyšara bude největší výzvou oboru čelit hrozícím následkům a důsledkům sucha, ale také se zaměřit na zjednodušení legislativy.

FVS zajišťuje dodávku a odvádí a čistí odpadní vody pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost působí na území 4 měst a 12 obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.

Akcionáři je všech osmnáct obcí ve výběžku a za rok 2014 zařadila FVS mezinárodní analytická společnost Bisnode mezi sto nejstabilnějších firem v České republice.

Jak je vaše společnost spokojena s uplynulým rokem 2017. Jak ho hodnotíte? Kterou investici, nebo dokončený projekt považujete za nejvýznamnější, případně nejzajímavější, ať již z technického nebo jiného hlediska?

I když touto dobou neznáme úplné konečné hospodářské výsledky, rok 2017 hodnotíme jednoznačně pozitivně. Plán fakturovaného množství vody pitné i vody odpadní byl splněn. Největší úspěch je jednoduché určit. Po letech příprav byl v polovině roku 2017 spuštěn největší investiční projekt v historii společnosti, kterým je „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ za více než 200 milionů korun. Musím uvést, že projekt by se nepodařilo spustit bez finanční podpory z Operačního programu životní prostředí a z Fondu ochrany vod Libereckého kraje.

Práce a život přináší i různá zklamání a neúspěchy. Je něco negativního, co byste v souvislosti s Vaší společností nebo celkově oborem pro rok 2017 zmínil?

Dlouhodobě se, asi jako každý, snažíme snižovat ztráty v trubní síti. Bohužel v roce 2017 se nám v tomto úkolu vůbec nedařilo. Hlavním důvodem byla absence vodárenského dispečinku v prvních dvou třetinách roku. Ke konci roku 2016 jsme museli ukončit z rozhodnutí ČTÚ provoz původní radiové sítě dispečinku a nový systém přenosů se nám podařilo spustit až ke konci podzimu loňského roku.

Přehoupněme se do roku 2018. Jaký objem finančních prostředků jste si vyhradili na investice? Jaký nejvýznamnější projekt chystáte?

Mimo výše uvedený projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok,“ který budu letos pokračovat a který by měl být ukončen k 31. prosinci 2018, společnost plánuje investovat do obnovy vodovodů a kanalizací přes 15 milionů korun. Měl by být tak dodržen schválený plán financování obnovy z roku 2016.

V čem vidíte největší výzvy pro vodárenství v dalším období? Například z legislativního, ale i technického, odborného nebo jiného hlediska?

Konkrétně naše společnost se musí v následujících letech vypořádat s možnými negativní vlivy možného rozšíření hnědouhelného lomu Turów v Polsku. V extrémním případě můžeme nenávratně přijít o několik vodních zdrojů a celý Frýdlantský výběžek může vykazovat deficit v zásobování vodou více až 45 litrů za sekundu. Tento problém řešíme ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství.

Jinak obecně určitě neuvedu žádné novoty. Největší výzvou oboru bude úspěšně se vypořádat s hrozícími následky a důsledky sucha. Z pohledu legislativy by mělo dojít ke sjednocení výkaznictví v oboru nebo dále například z pohledu kontroly kvality jak surové vody, tak dodávané pitné vody. Celkově, a to nejen ve vodárenství, by měl být tlak na přehlednost a zjednodušení legislativy.

Scroll to Top