Čistírna v Přišimasech ve zkušebním provozu

Nová čistírna odpadních vod v Přišimasech na Kolínsku byla uvedena do zkušebního provozu. První linka čistírny byla naočkována aktivním kalem a tím dochází k zapracování biologického procesu, což potrvá zhruba dva měsíce.

Celý proces je závislý na kvalitě očkovacího kalu a především na teplotě. Během zimních měsíců je zapracování o něco pomalejší. Od konce února bude zřejmě čistírna postupně zatěžována odpadní vodou z obce a v dalším průběhu se pak do provozu dostane druhá linka čistírny.

„Je velice důležité dbát na dodržování kanalizačního řádu obce a do kanalizace vypouštět pouze povolené splaškové odpadní vody, přímo z domovní kanalizace. Zahájit vypouštění odpadních vod lze jen na základě uzavřené smlouvy o vypouštění odpadních vod s provozovatelem kanalizace,“ upozornily Přišimasy na svém obecním portálu.

O možném termínu napojení jednotlivých nemovitostí bude obyvatele informovat obecní úřad.

„Rovněž se zakazuje vypouštět nebo přečerpat do kanalizace obsah septiku nebo žumpy, kterou je nutno před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace vyřadit z provozu. Porušení kanalizačního řádu a vypouštění zakázaných látek do kanalizace by způsobilo likvidaci a zahubení čerstvě zapracovaného kalu na ČOV,“ doplnila obec.

Ilustrační foto 

Scroll to Top