Rybářská škola lákala ke studiu. Studenti se mohou zaměřit i na oblast ...

V sobotu 27. ledna se konal den otevřených dveří na Střední rybářské škole ve Vodňanech. „Naši žáci najdou uplatnění v řadě rybářských provozů jako technici, ale také v oblasti vodního hospodářství, nebo ve státní spojené s ochranou životního prostředí,“ uvedl Strakonickému deníku ředitel školy Karel Dubský.

Prohlídka školy začala v přízemí, kde se nachází akvarijní expozice a skončila ve druhém poschodí, kde je umístěno Rybářské muzeum. „Seznamuji posluchače s chovem ryb v umělém prostředí, s líhněmi, recirkulací, strojním zařízením a praxí,“ řekl pedagog Pavel Nusl. Součástí učeben hydrobiologie, biologie a chemie jsou také laboratoře.

„Rád bych se jednou vedle stavby hrází chtěl podílet na stavbě nějaké nové přehrady. Hned vedle naší školy je Fakulta rybářství a ochrany vod, na které chci dále pokračovat ve svém studiu,“ prozradil své vize do budoucna student prvního ročníku Mates Sedlecký.

Škola sídlí ve dvou vzájemně propojených budovách. Ve starší jsou učebny a laboratoře, v nové Domov mládeže.„Žáci zde mají školní vývařovnu, své kuchyňky, klubovny, tělocvičnu pro sportovní vyžití. K ubytování slouží pokoje pro 150 dojíždějících posluchačů,“ doplnila vychovatelka Domova mládeže Milena Ráčková.

Střední rybářská škola ve Vodňanech byla založena v roce 1920 a do roku 1924 se se učilo v budově radnice. Mezi první a světovou válkou byla škola úzce spjata s Výzkumnou stanicí a Ústřední jednotou rybářskou a až do roku 1992 měla působnost pro celou Československou federativní republiku. K účelům školy bylo také v polovině dvacátého století vytvořeno Školní rybářství Protivín. Od roku 1996 při ní funguje Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie.

Foto: Strakonický deník 

Scroll to Top