Kaly ve Vratimově zlikvidují společnosti SUEZ a AVE CZ

V areálu bývalých papíren ve Vratimově na Ostravsku se nachází zhruba sedm tisíc tun materiálu z lagun po chemičce Ostramo. O jejich likvidaci se postarají SUEZ a AVE CZ. Na základě doporučení komise, která hodnotila nabídky, o tom rozhodla v pondělí 29. ledna rada Moravskoslezského kraje. Akce přijde na 32 milionů korun. ČTK o tom informovala mluvčí Moravskoslezského kraje Nikol Birklenová.

„Jsem rád, že se kauza kolem vratimovských kalů přestala točit v optice ‚kdo za to může, či nemůže‘ a přesunula se do řešení, kdo kaly odstraní a kdy. Letitá zátěž, která znečišťuje ovzduší prachem a obtěžuje i zápachem, zmizí,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák.

80 procent nákladů zaplatí Státní fond životního prostředí, zbylé uhradí kraj sám. „Jsem přesvědčena o tom, že obě zmíněné společnosti, které na našem území dlouhodobě podnikají v oblasti nakládání s odpady, mají vybudované silné a hlavně stabilní zázemí, jsou dobrým předpokladem k tomu, aby vše proběhlo v souladu s legislativou bez negativních dopadů na zdraví obyvatel a životního prostředí,“ uvedla hejtmanova náměstkyně Jarmila Uvírová.

Do areálu někdejších vratimovských papíren bylo navezeno v letech 2010 a 2011 zpracované palivo pocházející z historické kontaminace v ostravských lagunách bez předešlého upozornění. Lidem v okolí obtěžuje život zápach a poletující prach.

Radnice ve Vratimově opakovaně žádala o zničení skládky. Skupina Čistá Ostrava vedená společností Geosan vytěžila část kalů z lagun, smíchala je s uhlím a vytvořila palivo, které mělo být dodáno do spaloven nebo cementáren v České republice.

 Podle MF Dnes však všechno palivo do kotlů nesměřovalo, ale skončilo u další firmy. Ta jej nezlikvidovala, ale rozvezla na různá místa, mezi něž patřil také Vratimov.

Scroll to Top