Severočeské vodovody a kanalizace v roce 2017 opravily 4 596 poruch

Výkyvy teplot, mrazy. Vodohospodáři řeší v zimním období rapidní nárůst poruch na vodovodních řadech. Při každé havárii, která si vyžádá přerušení dodávky vody, je zásobování přepojeno na vedlejší řad a zákazník by poruchu neměl zaznamenat. 

V mrazech se dělníci velmi těžce dostávají k  postiženým místům. Půda je někdy v zimě zmrzlá až do 60 centimetrů. Když je teplota pod nulou, komplikuje se i náhradní zásobování vody. Vodohospodáři navíc nemohou využít stacionární kontejnery. Výtokové stojany totiž v případě velkých mrazů zamrzají.

Například Severočeské vodovody a kanalizace během loňského roku opravily 4 596 havárií. Společnost zákazníkům zprostředkovává bezplatnou informační službu a po registru do systému SMS INFO na internetových stránkách jsou včas informováni o odstávkách. Podobnou možnost svým odběratelům nabízí i další vodárenské společnosti.

Ilustrační foto: Deník 

Scroll to Top