Generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička: Nebojme se říct, co děláme dobře

Jako náročný, ale zároveň úspěšný, hodnotí pro vodarenstvi.cz loňský rok generální ředitel Anatol Pšenička společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Nejvýznamnější vodárenský subjekt působící v Moravskoslezském kraji v roce 2017 realizoval desítky investičních projektů, na které naváže i letos. Podle Pšeničky se společnost snaží služby přiblížit zákazníkům, a proto spustila online nástroj, díky kterému si zájemci mohou objednávat služby vodohospodářů z pohodlí domova. „Samozřejmě jsme museli dále vysvětlovat a obhajovat, že to, když vlastní vodárenskou společnost soukromý subjekt, nemusí být špatně, jak je často mediálně prezentováno,“ uvedl například generální ředitel SmVaK Ostrava, které v roce 2018 budou investovat stovky milionů korun do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v kraji.

Jak je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava spokojena s uplynulým rokem 2017. Jak ho hodnotíte? Kterou investici, nebo dokončený projekt považujete za nejvýznamnější, případně nejzajímavější, ať již z technického nebo jiného hlediska?

 Rok 2017 byl pro nás náročný, ale úspěšný. V jeho průběhu se nám podařilo zajistit bezproblémové dodávky pitné vody a odvádění a čištění kanalizačních vod pro všechny naše odběratele. Jejich spokojenost je pro nás klíčová a jsme rádi, že nám průzkum zákaznické spokojenosti na podzim přinesl příznivé vysvědčení. Toho si vážíme a je to pro nás motivace pro další práci.

Realizovali jsme desítky větších i menších investičních projektů, které zajišťují spolehlivé fungování naší infrastruktury pro další období. Například jsme provedli za 130 milionů rekonstrukci strojně-technologického zařízení naší největší úpravny vody v Podhradí. Po téměř šedesáti letech spolehlivého fungování si to už zasloužila. Ale těch projektů byla skutečně celá řada, protože v součtu investic a nezbytných oprav jsme do naší infrastruktury vložili tři čtvrtě miliardy korun.

Snažíme se naše služby co nejvíce přiblížit zákazníkům. I proto jsme na podzim spustili on line nástroj, jehož prostřednictvím si lidé mohou objednávat naše služby. A jsme rádi, že ho začali okamžitě používat. Je to další krok v elektronizaci a smart technologiích, kterým se logicky nevyhne ani tak konzervativní obor jako je vodárenství.

A nezapomínali jsme ani na náš region a jsme rádi, že můžeme jako významný ekonomický subjekt pomáhat k jeho rozvoji třeba díky podpoře neziskového sektoru v našem programu Plaveme v tom spolu!, vzdělávacímu programu pro školy o vodě Strom života, který sklízí opravdu vleký úspěch nebo podpoře dalších smysluplných aktivit v lokalitách, kde působíme.   

 Práce a život přináší i různá zklamání a neúspěchy. Je něco negativního, co byste v souvislosti s Vaší společností nebo celkově oborem pro rok 2017 zmínil?

Samozřejmě. Všechno nemůže být vždycky ozářeno sluncem a každý den není ten nejúspěšnější a nejveselejší. Ale myslím, že jsme se dokázali se všemi výzvami, které před nás rok 2017 postavil, popasovat se ctí. Ať šlo o nepřízeň počasí při některých stavbách, poruchy, které logicky vždy vytvářejí negativní odezvu u lidí, i když děláte vše, co je ve vašich silách, aby byly odstraněny co nejdříve, nebo komplikovaná jednání s veřejnými institucemi při přípravě některých investičních staveb. 

A samozřejmě jsme museli dále vysvětlovat a obhajovat, že to, když vlastní vodárenskou společnost soukromý majitel, nemusí být nutně špatně. Že třeba dokáže fungovat efektivněji, než kdyby provozovatelem byla municipální obec, dokáže sdílet znalosti a kompetence napříč skupinou nebo může využít řadu synergických efektů například v oblasti nejmodernějších technologií, které jsem zmiňoval.

Přehoupněme se do roku 2018. Jaký objem finančních prostředků jste si vyhradili na investice? Jaký nejvýznamnější projekt chystáte?

 Těch projektů budou opět desítky. Od těch velkých, jako jsou například přemostění Odry přivaděčem Záhumenice – Bělá, začátek rekonstrukce v Úpravně vody Nová Ves, likvidace kanalizačních vyústí v různých částech kraje, až po ty menší, které ale mají také klíčový význam pro lidi žijící třeba v odlehlejších částech regionu v Beskydech nebo Oderských vrších. Na investice máme opět připraveno více než půl miliardy korun, další prostředky půjdou do oprav a opět do naší infrastruktury takto vložíme zhruba tři čtvrtě miliardy korun.
Začneme také budovat čistírnu odpadních vod v Dobroslavicích na Opavsku. Jde o akci na více let a vložíme do ní více než 90 milionů korun.

V čem vidíte největší výzvy pro vodárenství v dalším období? Například z legislativního, ale i technického, odborného nebo jiného hlediska?

 Výzva pro nás je jasná. Poskytovat našim odběratelům kvalitní a spolehlivé služby na špičkové úrovni za přiměřenou cenu. Co se týče oboru v naší zemi, tak myslím, že bychom se měli do budoucna dívat s větším optimismem. Umět se pochválit a říct si, co děláme dobře. Protože, když vyjedete do zahraniční, a několik těchto zkušeností jsem loni udělal osobně, jste často překvapeni, jak fungování vodárenství v naší zemi za hranicemi budí respekt. Možná větší, než bychom čekali, a měli bychom si to také říkat na úkor stálého omílání, co všechno je špatně, v čem obor nebo společnost jako celek nefunguje. Není to pravda a jako vodaři se v evropském kontextu rozhodně nemáme za co stydět. Spíše naopak – na řadu věcí můžeme být právem hrdi.

 

Scroll to Top