Richard Brabec: Podpora vodohospodářské infrastruktury je velkou prioritou i do budoucna

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Ty nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl mimořádný zájem, který téměř třikrát převýšil alokovanou částku. V obou výzvách obdržel fond za tři měsíce 280 žádostí s požadavky přesahujícími 10 miliard korun. Vyhodnoceny budou do konce června. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí.

„Už před spuštěním příjmu žádostí jsme avizovali, že se jedná de facto o poslední peníze, které bude moci Česká republika na vodní hospodářství v tomto programovém období z OPŽP čerpat. Zájem obcí byl obrovský a podané žádosti dosáhly rekordní výše – téměř 10 miliard korun. Mohu v tuto chvíli slíbit, že budeme hledat další finanční prostředky, ať už z jiných operačních programů, nebo z národních zdrojů, abychom mohli podpořit co nejvíce kvalitních projektů. Podpora vodohospodářské infrastruktury je pro nás velkou prioritou i do budoucna. Usilujeme o to, abychom mohli pokračovat dalšími výzvami ať už z evropských, nebo národních zdrojů,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Největší zájem projevily obce a města o dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod. Na ty podaly žádostí s požadavky na celkem 7,3 miliardy korun a na modernizace úpraven pitné vody nebo rozšíření vodovodní sítě žádosti za 2,6 miliardy korun.

„Podpořeny budou přednostně projekty, které získají v hodnocení nejvyšší počet bodů. Posuzovat budeme zejména nákladovou efektivnost zvoleného řešení, počet obyvatel nově připojených na vodovod či kanalizaci nebo snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Díky evropským dotacím dochází podle ministerstva životního prostředí ke zlepšování úrovně čištění odpadních vod, zvyšování kvality povrchových vod a rozvoji infrastruktury v České republice.

„V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 bylo vyhlášeno celkem 12 výzev, ve kterých byla 388 vodohospodářským projektům schválená dotační podpora ve výši 9,8 miliardy korun. Díky tomu reálně vznikne 180 čistíren odpadních vod, vybuduje se 1 281 kilometrů stokových systémů, 231 kilometrů rozvodů pitné vody a 29 úpraven pitné vody,“ doplnilo ministerstvo.

Scroll to Top