SmVaK Ostrava: Zimní vydání čtvrtletníku Z první ruky je tady

Redakce magazínu SmVaK Ostrava, Z první ruky, hlásí další číslo. Čtenáře může zaujmout exkurz do oblasti čistíren a odpadních vod v seriálu Cesta vody a nahlédnutí do některých významných čistírenských provozů společnosti. Významný prostor je pak věnován rozhovoru s ředitelem Ostravského oblastního vodovodu Jiřím Komínkem. Ten vysvětluje v souvislosti s často skloňovaným suchem výhody páteřního systému, který se stará o zásobování většiny území Moravskoslezského, ale i části Olomouckého kraje pitnou vodou.

„Informujeme o tématech, která mají pozitivní dopad na životní prostředí, jako byla například likvidace původní a nepoužívané čistírny odpadních vod v Karviné, nebo oblast energetického managementu, díky níž chceme efektivněji využívat energie v našich provozech. Dále popisujeme také, jak je potřeba správně odebrat a transportovat vzorek vody, ať už z kohoutku nebo studny, když si ho chceme nechat analyzovat od expertů v akreditované laboratoři,“ poznamenal šéfredaktor magazínu a mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Čtvrtletník nezapomněl ani na dění v regionu a zmínil se o neziskových projektech, který Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava podpořily.

Čtvrtletník je k dispozici zde.

 

 

 

 

Scroll to Top