SmVaK Ostrava investují do infastruktury na Karvinsku 145 milionů korun

Investovaná částka vodohospodářů na Karvinsku se celkem vyšplhá na čtvrt miliardy korun. Některé projekty už odstartovaly v roce 2017 a další budou zahájeny a ukončeny letos nebo v příštím roce. Přes 100 milionů korun zamíří v regionu do opravy kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Celkový rozpočet projektů, které z části přejdou i do roku 2018, je 160 milionů korun. Dalších 40 milionů korun zamíří na stavby s celkovým rozpočtem 75 milionů korun a několik milionů je vyhrazeno na další nutné, místy drobnější opravy.

„V petřvaldské části Podlesí začneme s likvidací kanalizačních výustí. Projekt přejde do následujícího roku a bude nás stát více než 30 milionů korun. Pevně věříme, že se nám podaří překonat nezbytné administrativní náležitosti, a tato velmi důležitá stavba bude moci být zahájena. Kanalizační výusti budeme za více než 16 milionů likvidovat také v Doubravě. Těmito stavbami přispějeme k zlepšení životního prostředí v obou lokalitách,“ uvedl technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý. Například nová dešťová zdrž v orlovské čistírně odpadních vod vyjde zhruba na 11 milionů korun. Díky ní tak provoz čistírny lépe zachytí přívalové dešťové vody, které pak budou přečerpávány do čistícího procesu.

V čistírnách v Orlové a Havířově dojde také k rekonstrukci zahušťování přebytečného kalu vznikajícího při čistírenském procesu a kanalizační stoky se dále budou modernizovat v Českém Těšíně, Bohumíně nebo v Havířově. Stavby v ulicích Nádražní, Jablunkovská a Na Olšinách v Českém Těšíně si vyžádají nejméně 18 milionů korun a přes 30 milionů korun bude stát rekonstrukce kanalizační sítě v Bohumíně.

Další finančně náročná akce čeká vodohospodáře v bohumínské části Skřečoň, konkrétně v Blatné ulici. Na rekonstrukci tamější stoky půjde 16 milionů korun a obnovu kanalizační sítě v Revoluční ulici v Záblatí 4,5 milionu korun. Hned osm milionů korun si vyžádá pro změnu oprava technologie kanalizační čerpací stanice v Šunychelské ulici.

„Stranou našeho zájmu pochopitelně nezůstává ani systém dodávek pitné vody na Karvinsku. Například v Dětmarovicích budeme rekonstruovat vodovod na Karvinské ulici s předpokládanými náklady kolem deseti milionů korun. Vodovodní řady budeme rekonstruovat v samotné Karviné například v ulicích U Studny, Rudé armády nebo Na Výsluní,“ doplnil Veselý.

Řadu dalších, místy drobnějších akcí chystá SmVaK Ostrava například v Horních Bludovících, Havířově-Životicích, centru Havířova nebo v Prostředních Suché. Namátkou se jedná o modernizaci vodovodní sítě v ulicích Školní, Májová a Nábřežní v Těrlicku či opravu v oblasti ulic Strmá, Dělící a Těšínská v Bludovicích.

V prosinci loňského roku už dokončila společnost likvidaci staré čistírny odpadních vod v Karviné. Původní mechanicko-biologická čistírna byla v provozu od roku 1961 a před sedmnácti lety byl v její blízkosti vystavěn nový provoz. Letos ji čekala demolice a areál je již vyčištěn. Vodohospodáři se pro demolici a vyčištění areálu rozhodli z ekologických, bezpečnostních a estetických důvodů. Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji bude v příštím roce investovat do vodohospodářské infrastruktury celkem 750 milionů korun.

Scroll to Top