Rekonstrukci koupaliště v Krnově komplikuje podzemní voda

Vize Krnova je taková, že 30. června otevře zmodernizované koupaliště. Oprava začala ke konci loňského roku. Z betonové bazénové vany zbyl jen korpus, který bude sloužit jako bednění pro novou vanu. Akci však provázejí problémy.

„Při kopání základů akumulační jímky jsme narazili na vysokou hladinu podzemní vody. Na základě hydrogeologických posudků, které v lokalitě v průběhu minulých let vznikly, se v projektové dokumentaci předpokládalo pásmo zavodnění ve větší hloubce. Hladina podzemní vody byla ale nyní zjištěna dokonce vyšší než původní německé dno v nejhlubší části bazénu. Ve stávajících technologických jímkách blíže řece se ale neobjevuje žádná voda, i když by se to vzhledem k niveletě dna tím pádem dalo předpokládat,“ popsala Bruntálskému deníku problém vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Při hledání dalšího postupu přizvaný odborník také objevil doprovodné mělčí přítoky od koryta řeky Opavice. „Zabývali jsme se různými způsoby řešení, včetně přemístění jímky. Nakonec volba padla na nejefektivnější způsob, a to vybudování odvodňovacího širokoprofilového objektu. Ten doplní vrty s instalací ponorných čerpadel. Objekt v současnosti buduje specializovaná firma,“ doplnila Hazuchová.

Komplexní opravu koupaliště provádí společnost Rakord – R & R. Ta zajistí rekonstrukci stávající bazénové vany, akumulační jímky, nainstaluje nové bazénové technologie a vybuduje nový dětský bazén. Po ukončení všech prací pojmou vodní plochy na koupališti zhruba 500 osob a areál může přivítat přibližně 1800 návštěvníků denně. Odhady hovoří o tom, že náklady na modernizaci by se měly pohybovat kolem 37 milionů korun.

Scroll to Top