Ministerstvo kultury: Opravu Libeňského mostu nezdržujeme

Magistrát hlavního města Prahy nechal uzavřít Libeňský most přes Vltavu, který spojuje část Holešovic s Libní. Část mostu je v havarijním stavu. Město už za situaci sklidilo kritiku, protože už měl být údajně opraven dávno. K situaci se vyjádřilo ministerstvo kultury. Praha totiž uvedla, že čeká na rozhodnutí ministerstva ohledně památkové ochrany mostu.

„Ministerstvo kultury k tomu především sděluje, že soubor objektů Libeňský most se ve špatném stavebně technickém stavu nachází v důsledku dlouhodobé absence adekvátní údržby v trvání desítek let a řízení o prohlášení věci za kulturní památku nemá na tento stav žádný vliv. Ministerstvo zdůrazňuje, že v průběhu řízení o prohlášení věci za kulturní památku je možné realizovat nezbytnou průběžnou údržbu i větší stavební či technické zásahy, směřující ke stabilizaci všech částí mostu,“ stojí v prohlášení, které bylo zveřejněno v pátek 19. ledna na internetových stránkách ministerstva, podle kterého je v řízení o prohlášení Libeňského mostu zcela zásadní a klíčové detailní vyhodnocení jeho aktuálního technického stavu, když jeho architektonické a urbanistické kvality již byly dostatečně doloženy. Posouzení technického stavu souboru objektů Libeňský most pak bude indikátorem toho, jestli je možno doložené památky zachovat, nebo ne.

Technická správa komunikací hlavního města Prahy již zaslala ministerstvu kultury a odboru památkové péče magistrátu materiál se zadáním prací na kompletní a podrobné diagnostice libeňského soumostí. Výsledky mají být publikovány během ledna.

„Jakmile ministerstvo kultury obdrží tento dlouho očekávaný a zásadní důkaz do řízení o prohlášení soumostí Libeňský most za kulturní památku, v řádu několika dnů jej vyhodnotí a rovněž neodkladně připraví rozhodnutí ve věci. Před vydáním samotného rozhodnutí však musí ministerstvo kultury učinit ještě jeden úkon, a to umožnit všem účastníkům řízení seznámit se se spisovým materiálem, což si vyžádá další čas,“ uzavřelo ministerstvo.

Před čtrnácti lety Praha plánovala most radikálně přestavět, nebo zbořit, ale z plánu nakonec sešlo a most byl prohlášen za kulturní památku.

Spouštěcím mechanismem pro uzavření Libeňského mostu byla nehoda z počátku prosince loňského roku, kdy se do vody zřítila lávka v Troji. Vedení Prahy již dočasně odvolalo šéfa mostařů Technické správy komunikací Jana Zemánka. Při neštěstí se zranili čtyři lidé, z toho dva vážně. V nevyhovujícím technickém stavu se však na území metropole nachází více mostů a lávek.

Foto: ihned.cz 

 

Scroll to Top