Jihočeský Strmilov dostal kvůli stavbě kanalizace a čistírny pokutu od antimonopolního úřadu

Strmilov na Jindřichohradecku porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mu vyměřil pokutu deset tisíc korun. Zakázka se týkala kanalizace a čistírny odpadních vod. Malé město se mělo provinit tím, že se loni na podzim podrobně nevyjádřilo k námitkám uchazeče, kroměřížské společnosti VÁHOSTAV-CZ, o uvedenou zakázku. Upozornil na to Ekonomický deník.

V pravomocném rozhodnutí úřadu stojí, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze 4. září podrobně nevyjádřil k námitkám stěžovatele ohledně „údajně nepřiměřeného a diskriminačního nastavení kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) citovaného zákona spočívajícího v předložení seznamu stavebních prací obsahujícího „minimálně pět realizací stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavba gravitační či tlakové kanalizace včetně výstavby čistírny odpadních vod,“ údajně nepřiměřeného a diskriminačního nastavení kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) citovaného zákona spočívajícího v požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci člena týmu v pozici geotechnika požadující „minimálně 5 let praxe u zakázek obdobného typu a rozsahu, přičemž jako člen týmu v pozici geotechnika musel působit minimálně u třech obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení, tj. výstavba nebo rekonstrukce vodohospodářské stavby.“

Úředníci tak rozhodli o desetitisícové pokutě pro Strmilov a jako polehčující okolnost uvedli, že byla zohledněna skutečnost, že se pochybení týkalo jen části námitek stěžovatele. Při vyměřování pokuty úřad přihlédl k majetkovým poměrům obce. „Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z rozpočtu města Strmilov uveřejněného na jeho internetových stránkách vyplývá, že příjmy města se pohybují v desítkách milionů korun. Úřad proto konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného,“ stojí v jeho rozhodnutí.

Podle ÚOHS má pokuta splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, represivní a preventivní. Město musí sankci uhradit do jednoho měsíce od nabytí právní moci.

Foto: Transparency International 

 

 

Scroll to Top