Povodí Odry v roce 2018 proinvestuje 435 milionů korun

Významné investice do vodních toků a vybudované infrastruktury pro rok 2018 chystají vodohospodáři Povodí Odry. Více než polovina alokované částky bude uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolní podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamíří do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechybí ani finanční podpora projektů v některých městech a obcích. Zvláštní kapitolou jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě. Na prevenci a opravy vodních děl uvolní podnik zhruba 103 milionů korun.

„V letošním roce by měla být během investic dokončena významná a rozsáhlá rekonstrukce vodního díla Šance, budeme pokračovat v realizaci potřebných opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. V oblasti údržby a oprav nám svěřeného majetku v letošním roce například opravíme hráz nádrže Bílovec včetně odtěžení nánosů. Ty budeme v letošním roce odtěžovat také na vodní nádrži Bartošovice I“, uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Během letošního roku bude dokončena modernizace Staroměstského jezu na řece Ostravici ve Frýdku-Místku, podnik také naváže na práce v oblasti protipovodňových a revitalizačních opatření na řece Moravici. K významným akcím patří i plánovaná oprava Vítkovického jezu na řece Ostravici.

Státní podnik Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Podnik spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Foto: Vodní nádrž Olešná 

Scroll to Top