Povodí Moravy představilo projekt přehrady Vlachovice v dalších dvou obcích

Tým zaměstnanců Povodí Moravy v čele s generálním ředitelem Václavem Gargulákem zamířil do Tichova a Vlachovy Lhoty, kde obyvatelům vysvětloval záměr výstavby vodní nádrže Vlachovice. Vodní dílo výrazně ovlivní okolní krajinu. Vláda už projekt zařadila ke svým prioritám. Přehrada vznikne na Zlínsku zejména kvůli ubývajícím zásobám vody. Informoval o tom mluvčí podniku Petr Chmelař. 

„Přípravu tak zásadních projektů často doprovází řada nepřesných informací, které se mezi obyvateli v dotčených obcí rychle rozšíří. Proto jsme také společně se starosty a zástupci kraje domluvili veřejná informační setkání, kde jsme mohli místním občanům podat přesné a pravdivé informace o přípravě vodní nádrže,“ vysvětlil primární účel diskuzních akcí generální ředitel podniku Václav Gargulák. Zástupci Povodí Moravy již navštívili obce Vlachovice, Vlachova Lhota, Vysoké Pole, Tichov, Újezd, Loučka a Valašské Klobouky a následovat budou v nejbližší době obce Drnovice a Haluzice.

„Nejen zástupci obcí, ale i jejich obyvatelé vnímají vodní nádrž jako nezbytnost pro rozvoj regionu. Už v dnešní době se totiž obce jako Újezd, Drnovice nebo Vysoké Pole potýkají s nedostatkem vody. Potřeba vody ve Zlínském kraji přitom meziročně roste,“ pokračoval Gargulák. Vodní dílo zajistí jak dostatek kvalitní vody, tak dostatečné průtoky ve Vláře a vodu pro zemědělce a průmysl. Podle vodohospodářů navrhovaná kompenzační opatření zlepší životní prostředí i život obyvatel žijících v okolí připravované nádrže.

V současnosti podnik provádí předprojektové přípravy a do poloviny roku 2019 vznikne podrobná technologická studie. Na základě zjištěných souborů mohou vodohospodáři naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu prací.

„V případě schválení výstavby nádrže bude uvedení vodního díla do provozu předcházet řada opatření, která budou mít za cíl zlepšit například zemědělské a lesnické hospodaření tak, aby byla minimalizována eroze zemědělské půdy a rizika znečištění vodního zdroje. Tato opatření současně povedou ke zlepšení životního prostředí v okolí vodní nádrže a infrastruktury v obcích. Návrh konkrétních kroků bude výsledkem prováděných studií,“ doplnil generální ředitel podniku.

Ačkoliv ještě o výstavbě přehrady není rozhodnuto, Povodí Moravy má podporu Zlínského kraje, obecních samospráv a významné většiny dotčených občanů. Podle hrubých odhadů se náklady na akci pohybují na úrovni 5,5 miliardy korun.

 

Scroll to Top