ÚOHS: FCC Aqualia může získat kontrolu nad mateřskou společností SmVaK Ostrava

V listopadu loňského roku odkoupila skupina Aqualia od japonského fondu MIT Infraestructure Europe 49% podíl ve společnosti Aqualia Czech, která je hlavním akcionářem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní ve zjednodušeném řízení dovolil FCC Aqualia podíl ve společnosti převzít. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice. „Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,“ sdělil ČTK předseda ÚOHS Petr Rafaj.

 

Scroll to Top