Prosincové stavy hladin toků v povodích na Moravě a ve Slezsku

Portál vodarenstvi.cz se zaměřil na stavy hladin vodních toků v prosinci zejména na území Moravy a Slezska, které v jednotlivých povodích sleduje ostravské centrum Českého hydrometeorologického ústavu. Místy byly situace odlišné na různých místech povodí, jinde byly naměřené hodnoty relativně konzistentní v celém povodí.

Hladiny vodních toků v prosinci byly v povodí Odry ovlivněny několika faktory. Jednak dešťovými srážkami a také táním sněhové pokrývky. Rozdíly byly zaznamenány u hladin vodních toků, které odvodňují východní a západní část povodí Odry. K významnějšímu kolísání došlo 6. prosince v povodí Odry a Ostravice a 11. a 12. prosince zejména v povodí Olše. Následně vodní toky klesaly a další kolísání s vzestupnou tendencí bylo zaznamenáno na konci měsíce.

Odlišná byla situace v západní části povodí Odry. V povodí Opavy totiž hladiny mírně kolísaly s vzestupnou tendencí , v povodí Bělé byly hladiny vodních toků celý měsíc převážně setrvalé nebo jen mírně rozkolísané.

Povodí horní Moravy hlásilo mírně klesající tendenci hladin

Hladiny vodních toků v povodí horní Moravy měly první dekádu prosince mírně klesající kolísavou tendenci. Vlivem oteplení, nutno podotknout, že i v horských oblastech, kolísaly hladiny toků na začátku druhé dekády měsíce v celém povodí. Pozvolné poklesy následovaly do třetí dekády prosince. Na konci roku pak ale docházelo opět ke kolísání s vzestupnou tendencí. Mírně kolísavé nebo setrvalé hodnoty byly zaznamenány během celého prosince v povodí Třebůvky.

V povodí Bečvy hladiny mírně kolísaly

V povodí Bečvy byly hladiny vodních toků v první dekádě prosince převážně mírně rozkolísané. K vzestupům hladin docházelo zejména vlivem deště a tání sněhové pokrývky. Do poloviny třetí dekády prosince pak docházelo k pozvolným poklesům hladin a ke konci roku hladiny toků kolísaly s vzestupnou tendencí. Průměrné prosincové průtoky se pak pohybovaly převážně nad hodnotou dlouhodobého průměru pro prosinec.

Stavy hladin vrtů v normě

Stavy hladin ve sledovaných vrtech Moravskoslezského, Olomouckého, severní části Zlínského a východního okraje Pardubického kraje se pohybovaly hlavně kolem hodnoty dlouhodobého měsíčního průměru.

Foto: Ostravice u Frýdku-Místku (2017) 

Scroll to Top