Povodí Odry přišlo o výjimky na nádrži Nové Heřminovy. Komplikace to není, ...

 

U čtyř staveb, které souvisí s realizací přehrady Nové Heřminovy, přišel podnik o výjimky z ochrany vzácných živočichů a rostlin. Vedení obce vidí šanci k prosazení jiných variant, než je výstavba přehrady.

„Z rozhodnutí ani z podkladů pro povolení výjimky u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebylo jasné, jestli existuje i jiná vhodná varianta řešení. Například jiné technické řešení s menším zásahem do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,“ uvedl Marek Čihák z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Chyba na straně kraje?

Výjimky záměrům udělil kraj, ale podle ministerstva jeho rozhodnutí nesplňovalo zákonné podmínky. „Předmětem výjimky je záměr Ochrana území obce Nové Heřminovy, který je součástí souboru staveb, jehož hlavním účelem je snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy. Cílem stavby je využít co největší zvýšení kapacity stávajícího koryta řeky ve sledovaném úseku na pravém břehu a zvýšení stupně protipovodňové ochrany zástavby obce Nové Heřminovy na stoletý průtok,“ přiblížila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podle které je stavba navržena na základě usnesení vlády z dubna 2008. Žádost tehdy byla podána na základě biologického rozhodnutí.

Stanovisko ministerstva Povodí Odry nevnímá jako komplikaci

„V případě, že se v zájmovém území stavby nachází zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, je nutné mít výjimku ze zákazu k zásahu do jejich životního prostředí. V souladu se zákonem byla pro připravované stavby zajištěna biologická hodnocení, která specifikovala výskyt zvláště chráněných druhů. V lokalitě chystané přehrady Nové Heřminovy se jedná o živočichy vázané na prostředí řeky Opavy,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Jedná se o raka říčního, mihuli potoční, vranku obecnou, vranku pruhoploutvou a několik druhů ptáků. Podle Povodí Odry však rozhodnutí v rámci přípravy stavby nevnímá jako vážnější komplikaci.

Starosta rozhodnutí vítá

Pozitivně však sdělení ministerstva vnímá vedení Nových Heřminov. „Konečně výsledek, kdy se začínají naše snahy naplňovat. Ministerstvo konstatuje, že nebylo přesvědčivě doloženo, že nejsou jiné varianty. Výjimka z ochrany vzácných druhů se totiž povoluje jen v případě, že neexistuje jiná možnost,“ komentoval starosta obce Ludvík Drobný.

Couvne vedení obce?

Poslední setkání zástupců Povodí Odry, společnosti AQUATIS, která zpracovávala dokumentaci pro územní řízení, obyvatel a vedení obce, se uskutečnilo v polovině listopadu. Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součástí principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň.

Projekt zpozdí i nutná přeložka silnice

Ještě dříve, než se začne stavět přehrada, musí být ze zátopového území přeložena silnice první třídy mezí Novými Heřminovy a Zátorem. Přeložka představuje obchvat, který si vyžádá nejméně miliardu korun. Kvůli nutnosti postavit obchvat se tak zahájení stavby samotného vodního díla termínuje nejdříve na rok 2025.

Scroll to Top