MZe: Přehled pověřených osob k provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly

Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly I. až III. kategorie mohou podle vodního zákona provádět pouze v seznamu uvedené pověřené osoby. TBD nad vodními díly IV. kategorie může provádět vlastník či stavebník sám, tedy bez pověřené osoby, ale může si u ní takové práce objednat. Seznam je aktualizován v případě změny a je určen vodoprávním úřadům a vlastníkům vodních děl podléhajících dohledu.

Bližší informace zde.

Ministerstvo zemědělství České republiky 

Scroll to Top