Hlučínské vodárny na nové adrese

Městskou společnost Vodovody a kanalizace Hlučín najdou brzy lidé v Úzké ulici, kde v současnosti sídlí technické služby. Prozatím se ještě VaK nachází v kulturním domě. Podle hlučínského starosty Pavla Pascheka se budou prostory v kulturním domě po vodohospodářích modernizovat, a pak budou plně sloužit novému účelu.

Vodárny připravují v roce 2018 stavby, mezi které patří například výměna vodovodního potrubí v ulicích 1. máje, Jarní, Boční nebo K Vlásence. Dojde také k opravě kanalizační sítě v ulici Boženy Němcové.

Společnost zásobuje pitnou vodou přes čtrnáct tisíc obyvatel Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček. Spolupracuje také s obcemi Hať, Závada a Darkovice. VaK provozuje jednu úpravnu pitné vody, dvě čistírny úpravny vody, 73 kilometrů stokových sítí, 65 kilometrů kanalizačních kanalizačních stok a čtyři čerpací stanice.

Foto: VaK Hlučín 

Scroll to Top