Stovky dobrovolníků sčítaly o víkendu vodní ptactvo

Především amatérští ornitologové se 13. a 14. ledna vypravili na 700 míst sčítat vodní ptáky zimující v České republice. Cílem mezinárodní akce bylo zjistit, jak ptactvo reaguje na změny klimatu a do jaké míry mění své zvyky. Letos se jednalo o 53. ročník.

V roce 2017 napočítali dobrovolníci 243 779 jedinců. „Rozsáhlým jevem, a to i v rámci Evropy, je posun hranic areálů zimního rozšíření směrem na sever nebo severovýchod,“ uvedli před několika dny organizátoři sčítání z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. O výsledcích nejnovějšího sčítání budeme informovat.

Od 1. ledna 2018 hradí opět stát rybářům škody způsobené kormoránem. Tento vodní pták, jehož rod se dělí do 40 druhů, například v roce 2015 způsobil podle rybářů škody za 118 milionů korun. Vyplácení náhrad skončilo v dubnu roku 2013, kdy byl kormorán odstraněn ze seznamu zvlášť chráněných živočichů. Nová praxe bude fungovat do roku 2020.

Foto: cso.cz

Scroll to Top