Stavba vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod skončí v srpnu

Po dokončení nové linky bude následovat až rok a půl zkušebního provozu. Město musí také vyřešit modernizaci té stávající a připravit projekt, jak naložit s kaly, které čistírna produkuje. Komplexní rekonstrukce ústřední čistírny vyjde až na deset miliard korun. Informovala o tom pražská radní pro infrastrukturu Jana Plamínková.

Novou část čistírny bude spravovat městská Pražská vodohospodářská společnost. Dosud čistírnu spravují Pražské vodovody a kanalizace. Ty mají od Prahy až do roku 2028 pronajatou vodohospodářskou infrastrukturu v metropoli.

Stavba nové vodní linky je součástí celkové modernizace čistírny. Až bude spuštěna, zahájí město opravu stávající linky. Tato akce bude probíhat za provozu. Jana Plamínková uvedla, že si nechá magistrát zpracovat analýzu kalového hospodářství, která načrtne možnosti nakládání s kalem.

„Kaly z ÚČOV mají řádně zpracované plány použití a všechny jsou využívány jako hnojivo v zemědělství. Celý systém oběhového hospodářství je dokonce registrován městským Operátorem ICT jako jeden ze smart projektů,“ sdělil ČTK generální ředitel PVK Petr Mrkos. Podle Plamínkové bude město v následujících měsících vybírat firmu pro zpracování analýzy. 

Císařský ostrov je se svou rozlohou 66 hektarů největším ze všech pražských ostrovů. Nachází se v katastrálním území části Bubeneč a v jeho západní části stojí v současnosti rekonstruovaná Ústřední čistírna odpadních vod.

Scroll to Top