Odečty vody a tepla: Zpřístupnit byt je povinností

V řadě bytových domů v České republice probíhá od listopadu do konce ledna každoroční odečet tepla a vody. V případě, že by majitel nebo nájemce kontrolorům byt nezpřístupnil, mohl by za teplo a teplou vodu zaplatit až trojnásobnou částku.

Vodoměry a měřiči tepla dnes disponují zhruba dvě třetiny českého bytového fondu. „Obyvatelé těchto bytů musí tedy prostory zpřístupnit pro fyzickou kontrolu přístrojů,“ uvedla vedoucí útvaru rozúčtování společnosti Ista Česká republika Jarmila Trčková.

V případě nevyhovujícího prvního termínu odečtu dostane majitel či nájemce náhradní. Pokud není možný ani ten, musí si se správcem objektu nebo specializovanou firmou provádějící odpočet smluvit další individuální termín, za který se platí od 150 do 350 korun.

 „Kdyby někdo nezpřístupnil byt vůbec a ani by neprovedl samoodečet, vystavuje se riziku, že spotřební složka v daném vyúčtování bude zvýšena podle vyhlášky o dvě stě procent, a to jak u tepla, tak u teplé vody,“ zdůraznila Jarmila Trčková.

Cenu vody může ovlivnit i její včasně nezajištěný únik, nebo nevhodně zabezpečené kohoutky.

Scroll to Top