Na desítkách míst Libereckého kraje ohrožují podzemní vodu jedy

V Libereckém kraji se nachází zhruba čtyřicet míst, které znamenají ekologické nebezpečí z hlediska ohrožení podzemní vody chemickými látkami. Na likvidaci se podílí kraj. Tématem se zabývala krajská mutace portálu idnes.cz.

„Z těchto ekologických zátěží představuje deset až patnáct míst prioritu. Znamená to, že i z hlediska České inspekce životního prostředí bezprostředně ohrožují podzemní vody nebo mohou mít jiné dopady na životní prostředí,“ řekl krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Jiří Löffelmann.

Původci ekologických zátěží v mnoha případech nejsou známí, nebo se k nim jednoduše nehlásí. Jelikož by samotné obce odstranění zátěží finančně nezvládly, pomocnou ruku jim podává kraj. „Projekty na odstranění ekologických zátěží jsou velmi nákladné. Pro obce je ve většině případů nemožné jejich likvidaci zaplatit. Poskytujeme jim finanční, odbornou nebo administrativní pomoc, pomáháme s vyhledáním vhodných dotačních titulů nebo nabízíme partnerství v projektech,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Například v roce 2017 se podařilo zlikvidovat nelegální skládku v Arnolticích, kam byl navezen odpad z Německa. Její odstranění vyšlo na 17 milionů korun. Nutno podotknout, že se na akci finančně podílela i německá strana. Přes tři tisíce tun se odvezlo ze zemědělského objektu v Huti.

Další komplexní projekt se připravuje v Jesenném na Semilsku, které desítky let trápí zamořené území a zvlášť znečištěné podzemní vody a studny. Státní podnik Chema tam dlouhodobě přečerpával z cisteren perchlorethylen a trichlorethylen, které se dostaly do půdy. Jen analýza situace vyjde nejméně na 2,5 milionu korun. V roce 2017 by měly také z Nového Bernštejna na Českolipsku zmizet barely s karcinogenními polychlorovanými bifenyly.

Vysokou ekologickou hrozbu v podobě kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky kraj monitoruje i v areálu závodu Preciosa v Minkovicích.

Foto: Areál Preciosy v Minkovicích 

 

Scroll to Top