Za vodou na Potštátsko – opuštěný a tichý kraj u Hranic, na ...

Městečko Potštát v blízkosti Hranic na Moravě na samé hranici Vojenského újezdu Libavá, ale také Moravskoslezského a Olomouckého kraje, leží stranou veškerou shonu a turistického ruchu. Ve městě i jeho okolí jako by se zastavil čas. Přesto se vyplatí z dálnice u Hranic Moravě sjet a údolím lemovaným úchvatnými skalními městy, kterým protéká říčka Velička, dojet do Potštátu. V jeho okolí najdeme několik zajímavých míst spojených s vodou.
Na samé hranici vojenského újezdu zhruba kilometr od města směrem na Boškov jsou dva rybníky. O tom s názvem Harta, který byl napuštěn teprve v polovině osmdesátých let minulého století, se dozvíte více zde. Naproti němu přes silnici je nově vybudována a upravena kaskáda dvou dalších rybníků. Zajímavé místo stojí za návštěvu.

Když vyrazíme po zelené turistické značce z Potštátu, po zhruba čtyřech a půl kilometrech cesty krásnou krajinou Oderských vrchů s úchvatnými výhledy do široké krajiny přijdeme do osady Středolesí. Ta je v současnosti částí Hranic na Moravě a žije v ní zhruba padesát stálých obyvatel. Původně německá samostatná obec leží v nadmořské výšce 570 metrů nad mořem v náročných přírodních podmínkách. Je poprvé zmiňovaná již v poslední třetině třináctého století. Ještě v roce 1900 v ní žily tři stoky lidí. Během druhé světové války byla obec přičleněna k Sudetům, po jejím konci bylo německé obyvatelstvo odsunuto a počet obyvatel radikálně klesal. Více informací se dozvíte zde.

Zajímavostí osady je kaskáda ekologických rybníků naproti bývalému německému hřbitovu za osadou směrem na Radíkov. Před obcí je vybudováno golfové hřiště. Pro nás je zajímavý ale především věžový vodojem čnící jako výrazná dominanta do krajiny. Je šestibokého půdorysu a je staticky zajištěn třemi ocelovými lany. Má kapacitu 50 kubíků vody a maximální hladina vody se nachází v nadmořské výšce 550 metrů. Voda z něj směřuje gravitačně do spotřebiště.

V Radíkově narazíme na červenou turistickou značku, která nás dovede dolů do údolí Veličky, odsud vystoupáme do malebné osady Boňkov. Za ní narazíme na krásnou kapličku mezi loukami a pastvinami, cesta přes les nás dovede do osady Michalov s dřevěnou zvoničkou. Odsud sejdeme zpátky do Potštátu. Při cestě mezi v současnosti především rekreační osadou Michalov a Potštátem budeme mít krásný výhled na celý mikroregion.
Celý okruh činí čtrnáct kilometrů. Jde o krásnou a opuštěnou lokalitu s nádhernými výhledy, ale také poněkud drsnějšími přírodními podmínkami. Výlet není nijak náročný.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top