Povodí Odry upozorňuje na mimořádnou manipulaci na Slezské Hartě

Současná zvýšená hladina na Slezské Hartě je zapříčiněna povolenou manipulací na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z 13. prosince 2017. Účelem manipulace je ověřit stav pozemního tělesa hráze.

Vodohospodáři v průběhu manipulace provádějí soubory měření a pozorují průběžně sledované veličiny. Povinností Povodí Odry je v případě rizika výskytu zimní povodně snížit hladinu vody v nádrži na úroveň běžné maximální zásobní hladiny. Ta je v zimním období na hladině 496 metrů nad mořem. Povinnost vyplývá z rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Nejzazší termín pro dosažení maximální zásobní hladiny je 31. března 2018.

Přehrada leží na řece Moravici a prochází jí historická zemská hranice Moravy a Slezska. Její stavba začala v roce 1987 a byla dokončena o deset let později. Z hlediska rozlohy se jedná o desátou největší nádrž v České republice.

Scroll to Top