PORR připravuje v Polsku dva projekty za téměř 150 milionů eur

Rakouská společnost PORR bude realizovat v Polsku dvě významné stavební akce. Jedná se o výstavbu protipovodňové retenční nádrže v povodí Kladské Nisy za 42 milionů eur a úsek rychlostní silnice S7 z Mławy do Strzegowa za 106 milionů eur.

V povodí kladské Nisy je to pro PORR již třetí akce. Zadavatel, územní vodohospodářská správa Wroclaw, od společnosti očekává realizaci protipovodňové retenční nádrže v údolí potoka Goworówka nad vesnicí Roztoki, na které se finančně podílí i Světová banka.

„Výstavba nádrže zajistí protipovodňovou ochranu obce Roztoki a společně se stávající vodní nádrží Boboszów ochrání také obec Bystrzyca Kłodzka. Toto místo bylo obzvláště tvrdě zasaženo během jedné z největších polských povodňových katastrof v roce 1997,“ vysvětlil člen představenstva PORR Piotr Kledzik.

Nádrž bude mít délku 750 metrů a maximální výšku 15,5 metru. Postavena bude během 32 měsíců a projekt také zahrnuje posunutí a regulaci koryt potoků Goworówka a Nowinka, utěsnění hráze a dna, stavbu přepadu vody a výpusti.

Pro Generální ředitelství silnic a dálnic PORR postaví jeden ze čtyř naplánovaných úseků rychlostní silnice S7 v Mazovském vojvodství. Stavba zahrnuje úsek Mława-Strzegowo v délce 21,5 kilometru. Na projektu se finančně podílí Evropská unie. Silnice S7 bude po dokončení patřit k jedné z nejdůležitějších tras v Polsku.

Scroll to Top