Kněževes buduje splaškovou kanalizaci

Práce na vybudování splaškové komunikace v Kněževsi na Rakovnicku pokračují. Akce by měla být dokončena v listopadu a náklady na ní se pohybují kolem sedmnácti milionů korun. Informoval o tom Rakovnický deník. 

Stavba začala v září minulého roku. Plán počítá s vybudováním sítě hlavního kanalizačního řadu dlouhého více než pět kilometrů. Podle starostky Kněževsi Aleny Králičkové dojde k výraznému snížení množství znečišťujících látek odtékajících do povrchových i podzemních vod.

„Potřebné peníze k financování kanalizační sítě jsme získali z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního fondu životního prostředí ve výši přesahující deset a půl milionu korun,“ uvedla Králičková. Zbytek částky si uhradí městys z vlastních zdrojů.

Ilustrační foto 

 

 

Scroll to Top