Internetová aplikace ČISTÍRENSKÉ KALY

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy zpracoval internetovou aplikaci ČISTÍRENSKÉ KALY, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů v čistírnách odpadních vod, technologickém zabezpečení jejich zpracování a vymezení vhodných ploch pro jejich aplikaci. Prezentované výsledky vznikly v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky č. TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“.

Bližší informace a popis jsou dostupné zde. Aplikace je k dispozici na http://kaly.vumop.cz/.

Převzato z www.sovak.cz 

Ilustrační foto 

Scroll to Top