Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

Státní podniky a příspěvkové organizace mohou z programu vyčerpat až 250 milionů korun na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni. Dotace mohou získat i na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo modernizaci systémů předpovědní povodňové služby.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu Operačního programu Životní prostředí. O dotaci na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES [1] a na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území mohou státní podniky a příspěvkové organizace žádat do 12. července letošního roku.

„Kvalitně zpracované podkladové analýzy a nově zpracované podklady pro stanovení záplavových území jsou klíčové z hlediska bránění se povodním, dlouhotrvajícímu suchu, ale třeba také z hlediska ochrany půdy před erozí. Touto výzvou vycházíme vstříc státním podnikům povodí a investujeme do zlepšení povodňové ochrany,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. 

Státní podpora zároveň zamíří k projektům v oblasti budování a modernizace systémů předpovědní povodňové služby, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů na státní úrovni, které pak včasně umožní upozornit na hrozící povodně. Dotaci je ale také možné získat na vytvoření digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému. Úspěšní žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 85 procent celkových způsobilých výdajů.

„Od spuštění programu v roce 2015 jsme přijali 438 projektů za více než 1,2 miliardy korun. Jejich realizací budou před povodněmi nově ochráněny tisíce obyvatel měst a obcí,“ doplnil Petr Valdman.

Dokumenty k 96. výzvě zde. 

 

 

 

 

 

Scroll to Top