Kanalizaci z roku 1910 již nelze opravit

V Terezínské ulici v Lovosicích se nachází kanalizace z roku 1910 a vodovod o 27 let mladší. Ulici kvůli zastaralému stavu infrastruktury v loňském roce potkala řada havárií a lidé byli několik dní bez vody. Potrubí je totiž uloženo v menší hloubce, než by optimálně mělo a vede zároveň s novější kanalizací.

Severočeské vodovody a kanalizace navrhují původní kanalizaci z roku 1910 zrušit a vodu nově připojit na opravený vodovodní řad. Problémem je také odvod dešťových vod. Řešení vodohospodáři vidí ve využití stávající dešťové kanalizace v Zámecké ulici, kde by pro její napojení mohla být využita v současnosti nepoužívaná trasa kanalizace. Akce, jejíž součástí bude i rekonstrukce vozovky, by mohla začít během příštího roku.

 Foto: Opakované problémy s kanalizací v Lovosicích v roce 2017 

Scroll to Top