Zapomenuté rašeliniště v Oderských vrších

Oderské vrchy jsou krásným, ale poněkud zapomenutým místem na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Část oblasti ovlivněna aktivitami ve stále činném vojenském újezdu Libavá.
Zhruba dva kilometry nad malebnou místní částí města Odry, které se prezentuje jako první město na řece Odře, s názvem Kamenka leží zajímavá přírodní lokalita Rašeliniště Kamenka. Rašeliniště se nachází na prameništi Pekelného potoka, jeho rozloha je třicet krát šedesát metrů a mocnost rašeliny okolo půl metru. Uprostřed se nachází malé jezírko. Vzhledem k současné oblevě a dešťům rašeliniště aktuálně zpracovává přívaly vody, které se do něj z kopce valí. Lokalita je negativně ovlivněna těžbou dřeva – především v souvislosti s větrnou a kůrovcovou kalamitou, které postihly významnou část regionu.
V rašeliništi se vyskytují vzácné druhy rostlin, ale pozorovat můžete také řadu chráněných živočichů (ropucha obecná, kuňka žlutobřichá, skokan hnědý, čolek horský, užovka obojková, zmije obecná, slepýš křehký a další).
K rašeliništi vede z Vítkova nebo Oder červená turistická značka.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top