Nová úpravna pitné vody by měla v Březnici sloužit už letos

Složitému systému několikrát přečerpávané vody by měl být v Březnici na Příbramsku konec. Po několikaletých problémech a investic do starého přivaděče pitné vody se čtyřtisícové město rozhodlo v roce 2017 vybudovat nový. Jeho součástí bude i modernizovaná úpravna vody na Stráži.

„Tato již téměř deset let odkládaná investice je nezbytná. Budova současné úpravny vody, která již neplní požadavky nových technologií úpravny surové vody, bude po odpojení zbourána a na jejím místě vzniknou pravděpodobně stavební parcely,“ řekl na jaře loňského roku starosta Petr Procházka. Zastaralý a složitý systém přívodu pitné vody byl příčinou rostoucích nákladů na energie a na výrobu pitné vody.

Březničtí zastupitelé si nechali vypracovat analýzu a dospěli k závěru, že je v Březnici potřeba změnit trasu potrubí, eliminovat neustálé přečerpávaní vody a vybudovat moderní úpravnu.

Investice do přivaděče, úpravny vody, sběrné jímky, úpravy pramenišť a vodojemů přesáhla třicet milionů korun. Současnou úpravnu pitné vody nahradí nová s moderní technologií, která vznikla přístavbou patra na části nového vodojemu. Provoz zařízení je plně automatizován.

Scroll to Top