Miroslav investuje do zkvalitnění dodávek pitné vody miliony korun

Miroslav na Znojemsku čeká řada stavebních akcí. Nejméně deset milionů korun jihomoravané investují do nového vrtu na vodu a na řadu přijde i odvodnění zámku. Modernizace se dočká také zdravotní středisko nebo budova školní družiny.

Obec trápí problémy s uranem ve vodě. „Fungujeme na základě udělené výjimky. Nové zkušební vrty vykazují podstatně lepší parametry. Současné vrty navíc stárnou a rozhodně nechceme riskovat, že bychom zůstali bez dodávky pitné vody. Navíc se postaráme o zbudování nového přivaděče do Kašence a vodu chceme tamním obyvatelům dodávat přes vodojem,“ informoval Znojemské noviny starosta Miroslavi Augustin Forman.

Několik měsíců bojovala s nadlimitním množstvím uranu v pitné vodě také obec Libavá v Oderských vrších na Šternbersku. Během rozborů v březnu loňského roku bylo v pitné vodě naměřeno 21 mikrogramů na litr uranu. Hlavní hygienik z Krajské hygienické stanice v Olomouci stanovil povolený limit na 15 mikrogramů na litr. Problém nakonec vyřešily speciální lapače uranu ve vodě. Firma zprovoznila soustavu filtrů v úpravně vody ve Velké Střelné na začátku července. Jedná se o nejmodernější technologii, která funguje na bázi ionexových filtrů. Dnes už je situace v lokalitě stabilizovaná.

Scroll to Top