Kvalitnější voda v Písku

V písecké části Hradiště pokračuje výstavba nové úpravny vody. Investorem je město, akce bude stát 180 milionů korun. V Písku se upravuje vody z řeky Otavy již od roku 1900. Informoval o tom deník Právo.

„Stávající jímací objekt již technicky nevyhovuje potřebám současného vodárenství. V rámci rekonstrukce byla projektantem navržena výměna původních ručních česlí za moderní strojně stírané, které odpovídají současným potřebám na předčištění surové vody,“ uvedl jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík.

Úpravna vody bude mít tři objekty: samotnou budovu u lyžařského svahu, čerpací stanici a jímací objekt. „Nové technologické zařízení sloužící k zachycení plovoucích nečistot není možné vzhledem k riziku poničení umístit do volné krajiny, proto se umístí nad stávající jímací objekt. A maximálně se využije již existující odtokové potrubí,“ dodal Honzík.

Nová úpravna vody zajistí stabilizaci dodávek pitné vody pro všechny Písečany. „Nejmodernější automatický řídicí systém umožní řízení procesu úpravy a zajistí výrobu pitné vody i při špatné kvalitě surové vody,“ uzavřel místostarosta Josef Knot.

 

Scroll to Top