Zpráva o odkanalizování a čištění odpadních vod v EU

V prosinci vydala Evropská komise komplexní zprávu obsahující informace ke stavu odkanalizování a čištění odpadních vod v členských zemích. Podle komise dosáhla v roce 2014 úroveň odkanalizování 94,7 % z produkovaných odpadních vod v 23 500 aglomeracích s populačním ekvivalentem nad 2 000 obyvatel.

V čistírnách odpadních vod bylo čištěno 88,7 % ze zmiňovaných 94,7 % odpadních vod. Ani přes významné investice do vodohospodářského sektoru ale nejsou podle komise výsledky úplně uspokojivé. Jedním z důvodů je také zahrnutí Polska a Itálie do reportingu. U nich v minulém statistickém období chyběla koherentní data.

Největší problémy s čištěním odpadních vod komise zaznamenala na Maltě, v Rumunsku, Bulharsko nebo Slovinsku. Několik zemí již bylo za neadekvátní odvádění a čištění odpadních vod sankciováno Evropským soudním dvorem. Jednalo se o Belgii, Lucembursko, Portugalsko a Řecko. Rozhodnutí soudního dvoru sloužilo do určité míry i jako precedens a varování pro ostatní členské země. Více informací je k dispozici zde.

Scroll to Top