Praha se těší dlouhodobému zlepšování kvality vody v tocích

Magistrát hlavního města Prahy sleduje kvalitu vody v pražských tocích kontinuálně od roku 2001. Akreditovaná laboratoř provádí měření celkem na 38 místech metropole. Zhruba jednou ročně se zkoumá také kvalita sedimentů.

„Z dlouhodobého hlediska zaznamenáváme zlepšující se výsledky, pozitivní trend je zaznamenáván na 25 profilech z celkových 38,“ uvedla radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková. Mezi nejčistší potoky v Praze patří například Lhotecký potok, na opačném konci se nachází Komořanský potok.

Podle magistrátu stojí za pozitivními výsledky systematický boj se zdroji znečištění potoků, mezi které nejčastěji patří špatně provedené přípojky splaškové kanalizace. Díky spolupráci města a Pražských vodovodů a kanalizací bylo za posledních devět let odstraněno kolem 90 zdrojů znečištění.

Stejně tak je pečlivému monitoringu podrobena kvalita vody v rybnících a nádržích, kde se každý měsíc měří průhlednost vody. V tomto případě jsou také výsledky velmi uspokojivé.

Praha vyzdvihla i odbahňování vodních nádrží, které má pozitivní dopad na kvalitu vody. Od roku 2012 bylo z pražských rybníků a nádrží vyvezeno přes půl milionu metrů krychlových sedimentů. Letos nechá město odbahnit rybník Strnad v Hostivicích, Olšanský rybník v Kunraticích a Nový rybník poblíž Obořiště.

Foto: Hořejší rybník 

Scroll to Top