Mariánským Radčicím slouží nová kanalizace a čistírna odpadních vod

Obec na Mostecku začala projekt připravovat už před deseti lety. Samotná výstavba začala v polovině roku 2016. Informoval o tom portál idnes.cz.

Během čtyřkilometrové pokládky kanalizace musely Mariánské Radčice vyřešit vysokou hladinu podzemní vody, se kterou projektanti nepočítali. Stavební akce si vyžádala 60 milionů korun. Na polovinu nákladů dostala obec dotace od ministerstva zemědělství a Ústeckého kraje, zbylou část uhradila z finančních rezerv.

Během roku 2018 se na kanalizaci napojí jednotlivé domácnosti. Ty si také musí na své vlastní náklady vybudovat kanalizační přípojky. Starosta Jaroslav Sikora doufá, že k tomu dojde co nejdříve, aby mohla fungovat čistírna odpadních vod ve správném režimu. V Mariánských Radčicích má dnes stále několik obyvatel svedené splašky z domácností potrubím přímo do potoka.

Scroll to Top