Na vodovody a kanalizace potřebujeme deset miliard, zní z malých obcí v ...

Vodohospodářská infrastruktura v Plzeňském kraji vyžaduje velké investice. Zejména menší obce by rády modernizovaly kanalizace a vodovody. Podle schváleného rozpočtu má do této oblasti na Plzeňsku směřovat v tomto roce 70 milionů korun, v případě požadavků je kraj ochotný částku zvýšit.

 „Loni jsme měli v rozpočtu 49 milionů korun, ale nakonec jsme dali 60 milionů. Pro letošek, pokud bude stále příznivá situace a budou peníze, bychom chtěli sumu během roku také navýšit,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí Radka Trylčová. Obce mají stále možnost získat do roku 2020 na kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovody dotaci z Evropské unie prostřednictvím ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství.

„Chceme, aby si obce budovaly kanalizace, stejně tak další zdroje vody. Loňský rok patřil k nejsušším letům a opět jsme v řadě obcí pozorovali nedostatek vody,“ sdělil hejtman Josef Bernard.

Plzeňský kraj může přispět jedné obci maximálně pěti miliony korun. Vedoucího krajského odboru životního prostředí Martina Plíhal uvedl, že obce mohou žádat o podporu na kanalizaci a zvlášť na vodovod. 

Mezi obce se rozdělí také 115 milionů korun z programu stabilizace a obnovy venkova. Dalších 600 tisíc korun mohou využít na studie řešení čištění odpadních vod.

Významnou roli při zásobování obyvatelstva v kraji hrají nádrže Nýrsko nebo Lučina. Většinu území odvodňuje řeka Berounka.

Samotná Plzeň má v současnosti jediný zdroj pitné vody, a to řeku Úhlavu. Další zdroj pitné vody je pro město klíčový v oblasti krizového řízení.  Šéf krizového odboru plzeňského magistrátu Petr Liška považuje hledání nového a stabilního zdroje za mimořádně důležité. Liška poukázal na případ nehody na dálnici v blízkosti Úhlavy, kde začal hořet kamion a následně v něm explodovaly tlakové lahve. „Tehdy jsme mohli mít neúmyslně kontaminovaný zdroj vody,“ uvedl na jaře minulého roku Liška. Kdyby k nečekané havárii na Úhlavě došlo, jako náhradní zdroj by posloužila voda z pivovarských studní a z Plzeňské teplárenské.

Ilustrační foto 

Scroll to Top