Lesům ČR klesl meziročně hrubý zisk o osm procent na 3,97 miliardy

Státní podnik Lesy České republiky zaznamenal za deset měsíců roku 2017 pokles hrubého zisku o osm procent. Tržby za vlastní výrobky od ledna do října naopak meziročně o jedno procento na 9,14 miliardy vzrostly. Vzrostla i těžba dřeva o čtyři procenta na 6,91 milionu metrů krychlových. Lesy ČR také spravují zhruba 38 tisíc kilometrů vodních toků, bystřin a přes 800 malých vodních nádrží.

„Pokles zisku podnik přičetl tomu, že od pololetí loňského roku zastavil úmyslné těžby jehličnatých stromů. V souladu se záměrem ministerstva zemědělství tím chtěl podnik snížit přetlak dřeva na trhu zahlceného dřevem z větrných a kůrovcových kalamit. Nadbytek méně kvalitního dříví z kalamit vedl k významnému snížení cen dřeva, což se také negativně promítlo do tvorby zisku Lesů ČR. Další ztráty podnik v následujících měsících očekává kvůli vichřice Herwart, která na konci října ve státních lesích poničila asi 1,5 milionu metrů krychlových dřeva,“ informoval 3. ledna server e15.cz.

Lesy ČR dříve sdělily, že v roce 2017 by mohl hrubý zisk dosáhnut čtyř miliard korun. O rok dříve to bylo pět miliard. Od roku 2012 odvedl podnik do státního rozpočtu 29,37 miliardy.

„Stát má coby zakladatel podniku právo hospodařit s jeho ziskem. Do státní pokladny jsme v posledních pěti letech odvedli přes 29 miliard korun. Prostředky pochází z podnikatelské činnosti Lesů ČR,“ potvrdil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Ilustrační foto 

Scroll to Top