Přestavba jezu a rekonstrukce Šancí patřily v roce 2017 k největším událostem ...

V regionu pod Beskydami bylo loni rušno. Zásadní změny nastaly například ve vedení frýdecko-místeckého magistrátu, kde došlo ke změně rozložení sil v zastupitelstvu a vedení města kvůli sporům v místní buňce hnutí ANO. Z pohledu vodohospodářů se však jednalo o úspěšný rok. Na některé akce se zaměřil portál vodárenství.cz.

V únoru zamrzly na Frýdecko-Místecku přehrady. Například led na Olešné byl pevný kolem dvaceti centimetrů. Ze dna nádrže a přilehlého rybníka Řehánek bylo v průběhu roku rovněž odstraněno zhruba 180 tisíc metrů krychlových sedimentů. Akci zajišťovalo Povodí Odry jako správce vodního díla. To plánovalo vyčištění přehrady několik let, ale k realizaci záměru došlo až loni.

Náklady na akci dosáhly kolem 50 milionů korun. Odtěžení sedimentu mělo hned několik cílů. Zvýšit protipovodňovou ochranu, zajistit dodávky průmyslové vody pro Biocel Paskov a také zlepšit její kvalitu. Lepší podmínky by měla turisticky oblíbená přehrada poskytnout i ke koupání. Těžba začala v srpnu 2016 a skončila na jaře 2017.

Pokračovala rekonstrukce jezu na řece Ostravici

Vodní tok je ve správě Povodí Odry a po dokončení v polovině roku 2018 se zde bude nově nacházet například rybí přechod, který zajistí migrační prostupnost pro vodní živočichy. Stejně jako v případě odtěžení sedimentů ze dna Olešné se i v tomto případě kalkuluje s náklady kolem 50 milionů korun.

Komplexní modernizace přehrady Šance je v plném proudu

Modernizace vodního díla Šance začala v září 2015 a dokončena by měla být v červenci 2018. Náklady se vyšplhají na více než 400 milionů korun. Po rekonstrukci by měla přehrada zvládnout až desetinásobně větší povodeň než před dvaceti lety. Důležitým účelem přehrady je dodávka surové vody pro Úpravnu vody Nová Ves, kterou provozují SmVaK Ostrava.

„Během rekonstrukce se na pravém břehu postaví nový kapacitnější boční přeliv, skluz a vývar pro odvedení extrémního množství povodňové vody. Přehrada Šance bude schopna utlumit až desetkrát větší množství vody, než protékalo řekou Ostravicí v roce 1997, kdy byl průtok klasifikován na více než tisíciletou vodu. Dalším přínosem je zvýšení stability hráze přísypem vzdušného svahu s dostatečně mírným sklonem. Vybudování zmíněných stavebních objektů vyvolá na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají ve změně umístění provozního střediska, úpravě komunikací a mostů,“ řekl na jaře roku 2017 generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Scroll to Top