Odborníci hledají cesty, jak zbavit řeku Jihlavu nečistot

Pro provozní účely Jaderné elektrárny Dukovany byla v letech 1970 až 1978 postavena Vodní nádrž Dalešice ležící na řece Jihlavě. Kvůli plánovanému rozšíření potřebuje elektrárna dostatečné množství kvalitní vody. Experti se nyní zabývají studií, jak toho dosáhnout.

„Jakostní model je jediný komplexní nástroj, který ukazuje, jak s omezenými finančními zdroji zrealizovat účelná a efektivní opatření vedoucí ke snížení znečištění povrchových vod v celém povodí a ukazuje i nedostatky v současné legislativě. Navržená opatření svým dopadem přesahují hranice Vysočiny,“ konstatoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Martin Hyský.

Podle Třebíčského deníku ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu vody v povodí hospodaření na zemědělské půdě a úroveň čištění komunálních odpadních vod. „Velkou roli sehrává v kvalitě čištění vod čistírna odpadních vod v Jihlavě a nově intenzifikovaná čistírna v Třebíči, obě mají obrovský a nezastupitelný význam a přispívají k udržení kvality vody v řece Jihlavě,“ doplnil Martin Hyský.

Scroll to Top