Přehrady v povodí Odry jsou plné

Tání sněhu a déšť v teplejších dnech naplnily přehrady v Beskydech, Jeseníkách a podhůří těchto hor.
Slezská Harta u Bruntálu v podhůří Jeseníků na začátku roku 2018 zadržuje více než 200 milionů kubíků vody a její hladina je zhruba 80 centimetrů nad úrovní zásobního prostoru. V kaskádě na řece Moravici níže ležící nádrž Kružberk je v současnosti na úrovni zásobního prostoru a je v ní zhruba 28 milionů kubíků vody. Kružberk slouží mimo jiné jako zdroj surové vody pro výrobu té pitné v Úpravně vody Podhradí.  Z ní je zásobována velká část Moravskoslezského, ale i Olomouckého kraje. Provozuje a vlastní ji společnost SmVaK Ostrava. Na konci letošního roku si vodohospodáři připomenou 60 let od chvíle, kdy přitekla první kružberská voda upravená v Podhradí do Ostravy.

Scroll to Top