Vísce na Havlíčkobrodsku chybí pitná voda, na nový vrt však nemá peníze

Na Havlíčkobrodsku se s nedostatkem kvalitní pitné vody potýká stále víc obcí. Například ve Vísce u Chotěboře by se problém dal vyřešit novým vrtem za půl milionu korun. Obec ale tolik peněz nemá.

„Jeden velký problém, který jsme museli opakovaně během letošního roku řešit, je zásobování obce pitnou vodou. Kolísavé počasí nám v posledních letech přináší hned dva druhy problémů. V době sucha obecní vrt neposkytuje dostatek pitné vody,“ popsal situaci starosta Vísky Ondřej Čapek.

V roce 2016 i 2017 musela obec vydat nařízení zakazující používat vodu z veřejného řadu. „V době prudkých dešťů se do obecního vodovodu naopak dostává kalná voda, což je způsobeno průsakem povrchové vody. Letošní průsaky definitivně ukázaly, že hloubka současného vrtu je v našich podmínkách zásadně nedostačující,“ řekl Čapek.

Pořízení nového vrtu by obec vyšlo na půl milionu korun. Takovými prostředky ale Víska nedisponuje. „Proto jsme se rozhodli ihned poté, co se problémy s kalnou vodou objevily, věc urychleně řešit. To znamenalo, vzhledem k nárokům na obecní rozpočet, pokusit se získat dotaci na vybudování nového vrtu,“ pokračoval Čapek.

Obec se nakonec rozhodla oslovit Státní fond životního prostředí. „Nechali jsme zpracovat projekt na nový vrt. U něj předpokládáme hloubku 60 až 80 metrů, což by znamenalo, že by problémy s kvalitní pitnou vodou přestaly. Předpokládaná cena všech souvisejících prací, je odhadnuta minimálně na 400 tisíc korun. Podle posledních informací se schválení dotace jeví jako nadějné,“ doplnil starosta malé obce.

Například nedaleký Radostín se stal vůbec první obcí v České republice, které pomohl v boji proti suchu stát prostřednictvím nového specifického dotačního programu. V loňském roce situace zašla tak daleko, že lidé vyčerpali vodu z vodojemu a hrozilo náhradní zásobování vodou z cisteren. Dotační program na opatření proti suchu vyhlásilo ministerstvo životního prostředí loni v červenci a pro obce trpící nedostatkem vody vyhradilo 300 milionů korun, za které mohou budovat průzkumné vrty, zdroje pitné vody a prohlubovat studny.

Zdroj: Havlíčkobrodský deník

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top