Lom na východě Prahy budí emoce, lidé se bojí o vodu

Velkým tématem je pro obyvatele Mukařova a Žernovky nedaleký lom, který chce jeden z místních podnikatelů zavážet hlínou. Mnoha lidem se jeho nápad nelíbí. Především se obávají, že místo hlíny bude lom zasypáván jiným odpadem. Strach mají také ze znečištění podzemní vody.

Žernovka je součástí Mukařova, který je znám především pro zdejší věznici. Většina geologického podloží v okolí je ze žuly a stovky let se zde těží kvalitní kámen. V posledních třech měsících se v obci nemluví skoro o ničem jiném než o lomu, který se už třikrát probíral i na jednání zastupitelstva. Jeho majitelem je od února mukařovský podnikatel Robert Telvák.

Třicet let starý plán říká, že mát být lom po ukončení těžby zaplaven vodou stejně jako další lomy v obci. Telvák však obec požádal o změnu plánu likvidace lomu. Podnikatel by chtěl lom zasypávat zeminou. Kromě toho plánuje vytvořit v lomu kopec a zasvětit ho rekreaci. Netají se myšlenkami na realizaci parku, hotelu nebo lyžařské sjezdovky. Podle Telváka není zaplavení lomu kvůli nedostatečně silným pramenům možné. To potvrdil i najatý geolog.

Část obyvatel Žernovky se obává, že bude v lomu končit odpad, suť a znečištěná zemina, která může kontaminovat místní podzemní vody, jež se svojí kvalitou údajně blíží kojenecké.„Obce Babice, Doubek, Mukařov a Žernovka leží pod lomem Žernovka a dříve či později by tyto více či méně znečištěné vody dotekly do našich obcí, do našich vodovodních kohoutků,“ upozorňuje občanská iniciativa Zábrana zavážení lomu Žernovka, jejímž spoluzakladatelem je místní geolog Jaroslav Domas.

Podle Domase je žulové podloží plné puklin a znečištěné látky by podzemní vodu ohrozily. „Oblast Horka se nachází na jednom z nejvyšších míst v okolí a podzemní prameny se odtud rozlévají. Skutečně hrozí kontaminace spodních vod. Nikdo nezaručí, že v materiálu nebude suť něčeho ošklivého,“ upozornil Domas.

Podnikatel Telvák bydlí 200 metrů od lomu a kontaminaci podzemní vody vylučuje stejně tak jako možnost zavážení lomu odpadem nebo sutí. Do lomu by podle Telváka mířila pouze certifikovaná hlína a hlušina s jasným původem.

„To, že nevíme, co to přesně bude za materiál a odkud by byl, je jednou z našich obav. Chtěli bychom v této věci nějaké záruky. Čekáme teď na další podklady. V Žernovce na toto téma není jednotný názor, tábory zastánců a odpůrců jsou přibližně stejné,“ sdělil starosta Mukařova Rudolf Semanský, který s lehkou nadsázkou připouští i možnost referenda.

Telvák oznámil, že pokud mu zavezení lomu nepovolí, dojde k rapidnímu nárůstu těžby, jehož rozsah je dnes nerentabilní. Údajně tak má pouze dvě možnosti. Buď lom zavézt, nebo pokračovat v těžbě mnohem většího rozsahu. V případě, že se bude lom zavážet, je Telvák ochotný obci měsíčně vyplácet sto tisíc korun na opravy a údržby komunikací. Také by zřídil nepřetržitý kamerový monitoring lomu a jeho firma by navíc platila zaměstnancům obce, kteří by kontrolovali přivezený materiál. Ten je Telvák ochotný posílat na laboratorní testy.

Mukařov se proti plánu Telváka nijak nevyhrazuje, ale požaduje po něm více informací i jakousi záruku, že bude skutečně všechno probíhat tak, jak podnikatel slibuje. Úkolem Telváka nyní bude přesvědčit obyvatele i zastupitele obce.

Zdroj, foto: idnes.cz 

Scroll to Top