Městské služby v Ústí nad Labem požádaly město o peníze na pokutu ...

Série pochybení městských služeb bude Ústí nad Labem stát dva miliony korun. V srpnu inspektoři České inspekce životního prostředí uložili pokutu 602 325 korun této příspěvkové organizaci za nadlimitní odběr podzemních vod. Nad rámec povolení odčerpaly 24 093 kubíků. Také špatně účtovaly DPH při provozování koupališť a neplatily stočné v Městských lázních.

Ústečtí radní již schválili z rozpočtu úhradu 2,5 milionu korun na mimořádné výdaje. „Další výdaje se týkají úpravy softwaru parkovacích automatů, opravy hřbitovní zdi na Střekově nebo výměny filtrační náplně v plaveckém areálu na Klíši a vyšší DPH. Jsou to mimořádné náklady, které nebylo možné předpokládat,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Na doměření DPH bude potřeba 594 tisíc, 602 tisíc na pokutu od ČIŽP a 397 tisíc na úhradu stočného v Městských lázních. Městské služby neplatily stočné za provoz lázní od roku 2014, kdy se objekt napojil na kanalizaci Severočeských vodáren a kanalizací. V té době město odvolalo jejich ředitele Miroslava Štráchala a městské služby nepodepsaly smlouvu s vodohospodáři. K tomu následně došlo až letos v srpnu. Svou chybu uznaly i vodárny, které si nevšimly chybějících plateb za poskytované služby. Dofakturování částky se obešlo bez vyměřených penále.

„Povolený měsíční limit pro odběry podzemních vod překročily Městské služby o prázdninách roku 2015 a také v lednu, únoru, červenci a v srpnu roku 2016. Výši sankce jsme vypočetli ze zákonné sazby, která taxativně určuje pokutu za kubík nelegálně odebrané podzemní vody,“ uvedl před několika měsíci k pokutě ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem Jaroslav Vacek. 

Zdroj: Ústecký deník 

Scroll to Top