Čížová připravuje stavbu centrální čistírny a oddílné kanalizace

Na posledním jednání v roce 2017 schválilo zastupitelstvo Čížové na Písecku rozpočet ve výši 32,2 milionu korun pro příští rok. Obec plánuje řadu investičních akcí, jako jsou druhá etapa modernizace veřejného osvětlení, rekonstrukce místních komunikací nebo revitalizace zámku. K největším projektům bude výhledově patřit stavba centrální čistírny odpadních vod a oddílné kanalizace.

„Pro rozvoj obce je pozitivní skutečnost, že z celkové výdajové částky 32 milionů je přes 17 milionů určeno na investiční akce. To je 53 procent z rozpočtu,“ sdělil Píseckému deníku starosta Čížové Tomáš Korejs. Rozpočet byl schválen jednohlasně. Příprava realizace čistírny a oddílné kanalizace se podle Korejse protahuje kvůli velkému množství dotčených pozemků.

Scroll to Top