Výstavba australské přečerpávací vodní elektrárny Snowy Hydro 2.0 je technicky i finančně ...

Studie potvrdila možnou realizaci vodní elektrárny Snowy Hydro 2.0 v Austrálii. Celkové náklady však přesáhnou původní předpokládanou částku až o dvě miliardy dolarů. Informoval o tom portál oenergetice.cz.

Instalovaný výkon elektrárny by měl dosahovat 2 GW a kapacita 350 GWh. Elektrárna bude schopna dodávat plný výkon 175 hodin. Ačkoliv původní výše nákladů měla činit 2 miliardy dolarů, nyní je jasné, že se cena projektu vyšplhá až na dvojnásobek. Deník The Guardian, který se na čistou energii dlouhodobě zaměřuje, dokonce hovořil o nákladech až ve výši šesti či sedmi miliard dolarů. Nárůst nákladů je způsobený zejména vlivem náročných geologických podmínek. Studii podpořil australský premiér Malcolm Turnbull. 

Snowy Hydro 2.0 se má nacházet ve strategické lokalitě mezi Sydney a Melbourne a prostřednictvím 27 kilometrů podzemních přivaděčů má propojit dvě již existující nádrže. V případě, že by byla stavba elektrárny zahájena během příštího roku, tak by mohla být spuštěna do ostrého provozu v roce 2024.

Foto: www.smh.com.au

Scroll to Top